Fenomenální úspěch AURY na africkém kontinentu

Po několikaleté náročné spolupráci s jihoafrickými partnery byl v Jihoafrické národní armádě úspěšně zahájen projekt implementace v současnosti světově nejrozšířenějšího kodifikačního informačního systému MC CATALOGUE vyvinutého naší společností. Jihoafrická republika (JAR) se tak stává osmnáctou zemí na světě, která bude využívat tento sofistikovaný software na podporu kodifikace podle standardů Kodifikačního systému NATO. V nejbližší době zahájí v JAR svoji činnost náš projektový tým.