Potvrdila tak mj. pozici nejvýznamnějšího českého exportéra informačních systémů pro vojenskou logistiku. Zároveň i světového lídra ve vývoji a implementaci softwaru pro podporu katalogizace v rámci celého Kodifikačního systému NATO, do kterého je zapojeno více než 60 zemí celého světa. 
Do letošního ročníku OCE bylo přihlášeno 165 ryze českých firem, z toho více než polovina rodinných podniků. AURA soutěžila v kategorii středních společností.    
O finalistech soutěže rozhodovaly především ekonomické výsledky jejich účastníků, ale také zajímavé příběhy z historie a současnosti jednotlivých firem. 
I v této oblasti hodnocení naše firma silně zapůsobila. Její story od založení firmy ještě před sametovou revolucí až po současná exportní aktiva, která dosahují 75 % celkových tržeb firmy, dokumentují systematickou a cílevědomou vývozní strategii firmy a její příspěvek do státní pokladny.
Zaměření činnosti firmy na oblast vojenské logistiky se právě v současné, bohužel bezpečnostně a vojensky velmi komplikované době, ukazuje jako velmi předvídavé a potřebné. Logistické informační systémy, které společnost vyvíjí, stále více a šířeji nacházejí své uplatnění v ozbrojených silách aliančních států a jejich partnerů, včetně Ukrajiny. 
AURA se také významně podílí na podpoře kulturních a společensko-občanských aktivit: dlouhodobě spolupracuje s Vojenským uměleckým souborem Ondráš, přispívá společnosti Člověk v tísni, je partnerem Mise naděje. Organizuje skupinová darování krve, sbírky pro matky samoživitelky a finančně a materiálně podporuje potřebné ukrajinské občany.
Naše letošní finální účast v OCE nás velmi potěšila, i když samozřejmě nebudujeme firmu hlavně kvůli soutěžím. Ocenění Českých Exportérů nachází místo v našem strategickém kalendáři i příští rok. Rozhodně se budeme snažit nejen o finálové umístění, ale i o pozici na stupních vítězů.