Univerzita obrany se stala na tři týdny domovem účastníků kurzů (studentů a lektorů) z jedenácti zemí Evropy, Asie a USA, kteří po úspěšném završení Kurzu pro manažery a logistiky a Kurzu pro kodifikátory obdrželi certifikované diplomy rektorky UNOB - brig. generálky profesorky Zuzany Kročové, letos poprvé i z resortu obrany ČR.

Studenti velmi oceňovali možnost výcviku na reálném kodifikačním softwaru, a to na MC CATALOGUE, vyvíjeném v naší společnosti AURA a používaném ve více jak 20 zemích celého světa. Svoje uplatnění při výcviku našel Publi - projekt řízené distribuce dokumentů s citlivým obsahem firmy Code Creator.

Široká škála studentek a studentů zahrnovala mj. generála, ředitele zahraničních NCB i zástupce komerčních společností. Elitní zastoupení měli lektoři a moderátoři - např. někdejší předseda Výboru NATO pro kodifikaci AC/135 George Bond, bývalý šéf kodifikace NSPA Steven Arnett z USA a další dřívější a současní ředitelé NCB. Komerční sféra byla kromě naší společnosti zastoupena již tradičně firmou Allan Webb ze Spojeného království.

Součástí školení byly návštěvy s komentovanými prohlídkami zásobovacích základen AČR v Brně a ve Štěpánově.
 
Pro účastníky kurzu byl připraven bohatý doprovodný program, mj. komentované prohlídky Brna, sportovní soutěže a návštěva hlavního města Prahy. Zvlášť pozitivní odezvu měl Kodifikační kvíz, pořádaný lektory AURY, který jak víme našel uplatnění i v zahraničních NCB.

Velkou satisfakcí za kvalitní a systematické nasazení všech účastníků “NCS College together  23”, zejména celé řady pracovníků AURY, jsou závěrečná hodnocení studentů, která v komplexu dosáhla téměř na nejlepší možnou známku bodovací stupnice 1-5, konkrétně 1,15. Mnozí z nich hodlají doporučit brněnské kodifikační kurzy nejen svým kolegům v národních NCB a civilních firmách zabývajících se kodifikací, ale i svým zahraničním partnerům.