5. setkání Skupiny uživatelů MC CATALOGUE

Tentokrát se již tradiční setkání uživatelů kodifikačního software MC CATALOGUE konalo v krásném prostředí Trenčína na Slovensku ve dnech 9. – 11. 9. 2008. Při pracovních jednáních jsme mj. projednali plány dalšího vývoje MC CATALOGUE a seznámili členy Skupiny uživatelů MC CATALOGUE s našimi vizemi pro vzdálenější budoucnost. Ve volném čase jsme stihli navštívit krásná místa v okolí Trenčína, nejzajímavější byla večerní prohlídka zámku v Bojnicích.

foto_mcc_usergroup_2008