Zaujímavé odkazy

Odbor katalogizácie majetku – Úrad pre obrannú štandardizáciu, katalogizáciu a štátne overovanie akosti

Asociácia obranného priemyslu ČR

Ministerstvo obrany ČR

NCB Slovenská Republika

Univerzita obrany

NATO CODIFICATION – AC 135 – The Group of National Directors on Codification

NSPA – NATO Support and Procurement Agency

ECCMA – Electronic Commerce Code Management Association – Asociácia ECCMA združuje organizácie a expertov z celého sveta a jej hlavným poslaním je vytvárať a podporovať eOTD (ECCMA Open Technical Dictionary – Otvorený technický slovník ECCMA) pre jednoznačnú kodifikáciu výrobkov a služieb.

AFCEA International – Armed Forces Communication and Electronics Association International

Česká pobočka AFCEA – Zaoberá sa problematikou vedeckých, vojenských a priemyslových aspektov, prispievajúcich k posilňovaniu bezpečnosti zeme. Najviac svoju pozornosť zameriava do oblasti informačných technológií, informačných a komunikačných systémov.