Zameranie spoločnosti

AURA je od svojho založenia v roku 1989 orientovaná na vývoj a dodávku individuálnych informačných systémov „šitých na mieru“ potrebám užívateľov, s cieľom akcelerovať implementáciu a využitím informačných technológií podporiť koncept centralizácie riadenia podnikateľských procesov, poskytnutím:

 • vývoja a dodávky aplikačného software, s implementáciou, školením, údržbou a rozvojom
 • projekcia, komplexnej dodávky a inštalácie hardware počítačových a komunikačných systémov a dodávky komerčného software s následnou administráciou a správou, údržbou a rozvojom
 • služieb systémovej integrácie pre informačné systémy, vlastnej aj cudzej produkcie
 • kodifikačného servisu pre spracovanie návrhu kodifikačných údajov a služieb užívateľom kodifikačného systému NATO

AURA podporuje zákazníkov podnikateľskej sféry, sektoru služieb a zo štátnych orgánov a inštitúcií v priebehu celého životného cyklu ich informačných systémov a informačných technológií.

Nosnou oblasťou produktov a služieb AURY sú informačné systémy pre riadenie logistiky nevyhnutné pre udržanie pohotovosti a hospodárnosti dopravných prostriedkov, strojov a zariadení vo väzbe na obchod a výrobu.

AURA vyvinula aplikačný software pre Informačný systém logistiky Ministerstva obrany a Armádu Českej republiky.


Vízia

 • v oblasti vývoja informačných technológií a informačných systémov udržovať symbol vysokej technickej úrovne a kvality
 • všetky činnosti orientovať k údržbe a zlepšeniu dobrého mena AURY
 • prispievať všetkými činnosťami k posilňovaniu technických a finančných schopností
 • priebežne inovovať a zlepšovať špičkové technológie

Ciele

 • poskytovať vysoko kvalitné a efektívne riešenia prispôsobené potrebám zákazníka
 • vychádzať predovšetkým z vlastných bohatých skúseností, získaných za 20 rokov činnosti
 • orientovať sa na vlastný výskum a vývoj, realizovať spoľahlivé a v praxi overené postupy
 • realizovať nové a jedinečné, rozsiahle a zložité projekty s cieľom priebežne zlepšovať podnikateľské schopnosti zákazníka a súčasne rozvíjať schopnosti AURY

Stratégia

 • všetky produkty vyvíjať v úzkej spolupráci so zákazníkom
 • spolupracovať s vysoko kvalifikovanými zákazníkmi s cieľom zabezpečiť, aby naše produkty a služby spĺňali súčasné vysoké požiadavky zákazníkov na funkčnosť, výkonnosť, kvalitu, bezpečnosť a užívateľský komfort
 • zabezpečiť modulárny design našich produktov a pružnú skladbu našich služieb
 • zamestnávať vysoko kvalifikovaných a kultivovaných odborníkov a zabezpečiť im odborný rast
 • nakupovať všetky služby a produkty, ktoré nespadajú do našej technológie alebo s ktorými nemáme dostatočné expertné skúsenosti
 • zachovať pružnosť v organizácii a riadení firmy podnikajúcej v oblasti výskumu a vývoja