Prezident AOBP ČR RNDr. Jiří Hynek a další účastníci jednání ve svých vystoupeních věnovali mimořádnou pozornost návrhu Komise Evropské unie na vytvoření Evropského obranného fondu, který v předložené podobě Valná hromada ve svém usnesení odmítla: „… Přesunutí prostředků na společné pořizování do Bruselu, pod pláštíkem konsolidace nadbytečných výrobních kapacit EU, povede k jejich přerozdělení v neprospěch průmyslu malých zemí. Obranné průmyslové kapacity ČR se snížily v 90. letech asi o 85 procent a jejich další oslabení by ohrožovalo bezpečnostní zájmy ČR.“ Mezi dalšími vystupujícími zaujal generálmajor Jaromír Zůna, ředitel Sekce podpory MO, který upozornil na všeobecnou personální nedostatečnost resortu, která v současnosti limituje úspěšnou realizaci obranných a bezpečnostních koncepcí a efektivní využití navyšování obranného rozpočtu. Před závěrem valné hromady RNDr. Jiří Hynek připomenul činnost asociačních sekcí, v jejichž rámci působí jako předseda Sekce informačních technologií Ing. Filip Engelsmann, který se pondělní akce jako generální ředitel AURY, člena AOBP ČR, rovněž zúčastnil.