Po dvouleté nucené pauze, kdy jsme se potkávali pouze elektronicky, proběhlo toto jednání znovu osobně v sídle NSPA, v Lucembursku. Mezi hlavní témata patřil projekt NDER (NATO Data Exchange Redesign) a jeho druhá fáze, kterou je collaboration procedure. Jsme rádi, že pravidelná účast AURY na jednáních TSWG přispěla k hladkému přechodu našich zákazníků z NADEX na NDER a že i díky tomu můžeme uživatelům MC CATALOGUE poskytovat služby na vysoké úrovni.