Výstava byla na vysoké úrovni, o čemž svědčilo už její velkolepé zahájení AURA za pomocí pana plk. Miloslava Bláhy, vojenského a leteckého přidělence, a svého partnera v SAE v průběhu veletrhu zorganizovala setkání nového emirátského náčelníka štábu logistiky generálmajora Mohammeda Murada Albaloushiho s panem Ing. T. Kuchtou, náměstkem MO, panem velvyslancem Ing. Alexandrem Sporýšem a dalšími členy české delegace. Pan generálmajor vyzdvihl zásadní význam logistiky a samotné katalogizace materiálu pro armádu. V návaznosti na to zmínil i důležitost projektu zavedení Kodifikačního systému NATO, který AURA spolu se svým partnerem v SAE realizuje. Panu náměstkovi a jemu řízené sekci průmyslové spolupráce patří velký dík za jeho pomoc českému obrannému a bezpečnostnímu průmyslu, jemuž na svých cestách poskytuje velmi důležitou a významnou podporu. Důkazem této podpory je nemalý posun ve vnímání českého obranného a bezpečnostního průmyslu v zahraničí, které se už zúročilo i v realizaci některých projektů. DĚKUJEME!