Fóru předsedali  Ing. Tomáš Kuchta, náměstek ministra obrany, armádní generál Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu AČR, RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP ČR, a PhDr. Jiří Vaníček, manažer Žofínských fór, jako moderátor. Mezi hlavní partnery této akce se tentokrát zařadila společnost AURA. Její generální ředitel Ing. Filip Engelsmann ve svém vystoupení akcentovat úspěšnou exportní strategii firmy a poukázal na kladné stránky, ale i úskalí spolupráce s resortem obrany v zahraničí a tuzemsku.