Na výročním shromáždění kodifikačních agentur Česka jako nejlepší vyhodnocena KA AURA

Národní kodifikační úřad ČR uspořádal ve dnech 15. až 16. února 2018 ve Školícím a vzdělávacím středisku Ministerstva obrany ČR v Komorním Hrádku výroční shromáždění certifikovaných kodifikačních agentur Česka. Kromě reprezentantů úřadu a představitelů agentur se jednání zúčastnili vedoucí hlavních katalogizačních pracovišť resortu obrany. Naše společnost je hrdá na to, že Kodifikační agentura AURA (KA AURA) byla za rok 2017 vyhodnocena jako jediná z agentur v Česku, která dokázala pracovat s nulovou chybovostí! Přitom celkový objem našich katalogizačních zakázek byl téměř stejný jako objem zakázek všech ostatních agentur dohromady. Podobně jako zahraniční úspěchy v uplynulém roce, kdy AURA zaznamenala již dvacátý stát na mapě světa, který využívá její katalogizační software MC CATALOGUE, je toto vítězství na domácí půdě hodnoceno s patřičnou vážností a oceněním precizně odvedené práci KA AURA.

AURA součástí české obranné a bezpečnostní komunity

Již tradičně se v Kongresovém sále Domu armády Praha uskutečnilo ve druhém lednovém týdnu výroční zasedání Redakční rady časopisů Review pro obranný a bezpečnostní průmysl a CDIS Review, po kterém následovalo slavnostní setkání přátel těchto mediálních platforem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP ČR). Jedním z oficiálních partnerů této významné akce české obranné a bezpečnostní komunity byla již tradičně společnost AURA, jejíž generální ředitel Ing. Filip Engelsmann je dlouholetým členem Redakční rady obou periodik. Setkání, které řídil prezident AOBP ČR RNDr. Jiří Hynek (v té době kandidát na funkci prezidenta ČR), se zúčastnili mnozí kapitáni českého obranného a bezpečnostního průmyslu a vedoucí představitelé resortů obrany, vnitra, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a dalších orgánů veřejné správy, stejně jako řada vojenských a leteckých přidělenců a přidělenců obrany akreditovaných v Praze.

22. zasedání Skupiny uživatelů MC CATALOGUE, tentokrát v Brně

Již 22. setkání Skupiny uživatelů MC CATALOGUE (MC CATALOGUE User Group) se konalo 21. až 23. listopadu 2017, tentokrát v Brně. Jednání představitelů deseti národních kodifikační úřadů (NCB) v hotelu International řídil letošní předseda MC CATALOGUE User Group, ředitel australského NCB, Paul Kenworthy. Předsednictví po Austrálii přebere v roce 2018 Maďarsko. MC CATALOGUE – software pro podporu kodifikace podle standardů Kodifikačního systému NATO – si aktuálně zvolily jako svůj nástroj pro kodifikaci materiálu národní kodifikační úřady 19 zemí na 5 kontinentech. Reprezentanti jednotlivých zemí se na třídenním mítinku podělili o své zkušenosti s využíváním MC CATALOGUE v národních podmínkách. Tým AURY představil další koncepci rozvoje tohoto informačního systému a diskutoval o ní s účastníky setkání. Aktéři shromáždění rovněž ocenili sportovní a společenskou část akce – bowlingové klání a návštěvu starobylého hradu Špilberk v centru města.

Úspěch AURY na Dálném východě

Japonsko se stalo 19. zemí, jejíž ozbrojené síly budou v budoucnu využívat MC CATALOGUE – informační systém pro podporu katalogizace, který výhradně vyvíjí a implementuje společnost AURA – v souladu se standardy Kodifikačního systému NATO. Připojení Japonska k početné řadě zemí (aktuálně spolu s Japonskem se jedná o 19 států), které si zvolily tento český sofistikovaný informační systém jako základ pro úspěšný rozvoj národní armádní logistiky, oficiálně oznámil ředitel Národního kodifikačního úřadu Japonska zástupci AURY na nedávném jednání v Tokiu. Zároveň přivítal možnost podpory AURY v procesu transformace Japonska na úroveň TIER 2, nejvyššího stupně integrace země do Kodifikačního systému NATO. Plné zapojení Japonska do těchto mezinárodních struktur je velmi důležitým krokem v současné napjaté bezpečnostní situaci v regionu.