Informační systémy šité na míru
Česky AURA je od svého založení v r. 1989 orientována na dodávky řešení na klíč v oblasti rozsáhlých a složitých informačních systémů pro řízení zásobování, skladů a obchodu. Od r. 1995 je AURA zaměřena především na informační systémy pro vojenskou logistiku.
English Since its establishment in the year 1989, AURA has been focused on turnkey solutions in the area of large, multi-level enterprise logistic information systems for the management of supply, warehouses and business activities. Since 1995, AURA has been mainly focused on information systems for military logistics.