Zaměření společnosti

AURA je od svého založení v roce 1989 orientována na vývoj a dodávku individuálních informačních systémů „šitých na míru“ potřebám uživatelů, s cílem akcelerovat implementaci a využitím informačních technologií podpořit koncept centralizace řízení podnikatelských procesů, poskytnutím:

 • vývoje a dodávky aplikačního software, s implementací, školením, údržbou a rozvojem
 • projekce, komplexní dodávky a instalace hardware počítačových a komunikačních systémů a dodávky komerčního software s následnou administrací a správou, údržbou a rozvojem
 • služeb systémové integrace pro informační systémy, vlastní i cizí produkce
 • kodifikačního servisu pro zpracování návrhu katalogizačních dat a služeb uživatelům kodifikačního systému NATO

AURA podporuje zákazníky podnikatelské sféry, sektoru služeb a ze státních orgánů a institucí během celého životního cyklu jejich informačních systémů a informačních technologií.

Nosnou oblastí produktů a služeb AURY jsou informační systémy pro řízení logistiky nezbytné pro udržení pohotovosti a hospodárnosti dopravních prostředků, strojů a zařízení ve vazbě na obchod a výrobu.

AURA vyvinula aplikační software pro Informační systém logistiky Ministerstva obrany a Armádu České republiky.


Vize

 • v oblasti vývoje informačních technologií a informačních systémů udržovat symbol vysoké technické úrovně a kvality
 • veškeré činnosti orientovat k udržení a zlepšení dobrého jména AURY
 • přispívat všemi činnostmi k posilování technických a finančních schopností
 • průběžně inovovat a zlepšovat špičkové technologie

Cíle

 • poskytovat vysoce kvalitní a efektivní řešení přizpůsobená potřebám zákazníka
 • vycházet především z vlastních bohatých zkušeností, získaných za 20 let činnosti
 • orientovat se na vlastní výzkum a vývoj, realizovat spolehlivé a v praxi ověřené postupy
 • realizovat nové a jedinečné, rozsáhlé a složité projekty s cílem průběžně zlepšovat podnikatelské schopnosti zákazníka a současně rozvíjet schopnosti AURY

Strategie

 • všechny produkty vyvíjet v úzké spolupráci se zákazníkem
 • spolupracovat s vysoce kvalifikovanými zákazníky s cílem zajistit, aby naše produkty a služby splňovaly současné vysoké požadavky zákazníků na funkčnost, výkonnost, kvalitu, bezpečnost a uživatelský komfort
 • zajistit modulární design našich produktů a pružnou skladbu našich služeb
 • zaměstnávat vysoce kvalifikované a kultivované odborníky a zajistit jim odborný růst
 • nakupovat veškeré služby a produkty, které nespadají do naší technologie nebo s kterými nemáme dostatečné expertní zkušenosti
 • zachovat pružnost v organizaci a řízení firmy podnikající v oblasti výzkumu a vývoje

Napsat komentář