Založení a vybudování NCB

Všeobecná specifikace role NCB

NCB (národní kodifikační úřad) kodifikuje produkty a přiděluje národní kodifikační čísla. Po dosažení stupně Tier 2, přiděluje také NSN a NCAGE kódy výrobcům a dodavatelům. Plní svůj úkol jako národní kodifikační úřad, přičemž vychází z principů NCS (Kodifikační systém NATO) a udržuje kompatibilitu NCS v rámci národního kodifikačního systému.

Proces založení NCB a úlohy zahraničních expertů

Národní kodifikační úřad bude strukturován za asistence týmu expertů, kteří přispějí svou rozsáhlou znalostí z praxe získané během své kariéry v NCB a jiných organizacích.

Konzultanti z týmu expertů mají zkušenosti s řízením Národního kodifikačního úřadu i celkový přehled zahrnující návrh systému a využití dat položek v logistice.

Výhodou tohoto přístupu je, že NCB pracuje efektivně již od samého začátku. Přenášení know-how je zajištěno od okamžiku vzniku projektu (s intenzivní spoluprací týmu expertů) až do jeho ukončení (kdy jsou zaměstnanci zákazníka schopni řídit NCB sami).

Pracovní skupina pro interní politiku vytvoří pro NCB efektivní pravidla a postupy a v případě potřeby identifikuje a vytvoří procedurální změny.

Mezinárodní pracovní skupina navrhne vzájemné dohody s dalšími zeměmi a připraví procesy pro mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými NCB.

Pracovní skupina pro oblast IT implementuje aplikaci MC CATALOGUE, která pracuje dle pravidel NCS a bude asistovat při implementaci hardwaru a softwaru potřebných pro činnost NCB.

Pracovní skupina připraví přijetí SSR (System Support Record) a nastaví pravidla pro NCAGE v NCS.

Pracovní skupina pro kodifikaci provede podrobnou analýzu stávajících národních kodifikačních postupů, rozhraní a využití kodifikačních dat v rámci jejich životního cyklu v logistice.

Pracovní skupina pro logistiku připraví použití kodifikačních dat v logistickém systému, který rozvíjí národní externí vztahy a výměnu dat mezi logistickým a kodifikačním systémem.

Pracovní skupina pro vzdělávání připraví agendu školení pro zaměstnance NCB, ale i pro logistiky a externí organizace, které poskytují nebo používají NCS data. Tento tým bude také zodpovědný za zajišťování interních a externích NCS workshopů.

Postupy pro zřízení Národního kodifikačního úřadu vycházejí z pokynů AC/135 a z praktických zkušeností členů týmu expertů pramenících ze zřizování a provozu NCB v jiných zemích.

Příklad struktury NCB

diagram_ncb

Plánované workshopy

Organizujeme dva typy workshopů. Jedná se o workshopy v zemích, v nichž se plánuje založit nové NCB a o workshopy v cizích zemích. Pro efektivní budování místního NCB a pro pochopení toho nejlepšího z praxe, je dobré navštívit NCB v jiných zemích, které pracují s NATO kodifikačním systémem. Tyto seznamovací návštěvy pomohou určit nejlepší operační metody, koncepty, postupy, atd.