Zajímavé odkazy

Odbor katalogizace majetku – Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Asociace obranného průmyslu ČR

Ministerstvo obrany ČR

NCB Slovenská Republika

Univerzita obrany

NATO CODIFICATION – AC 135 – The Group of National Directors on Codification

NSPA – NATO Support and Procurement Agency

ECCMA – Electronic Commerce Code Management Association – Asociace ECCMA sdružuje organizace a experty z celého světa a jejím hlavním posláním je vytvářet a podporovat eOTD (ECCMA Open Technical Dictionary – Otevřený technický slovník ECCMA) pro jednoznačnou katalogizaci výrobků a služeb.

AFCEA International – Armed Forces Communication and Electronics Association International

Česká pobočka AFCEA – Zabývá se problematikou vědeckých, vojenských a průmyslových aspektů, přispívajících k posilování bezpečnosti země. Nejvíce svou pozornost zaměřuje do oblasti informačních technologií, informačních a komunikačních systémů.