Aplikační software

Společnost AURA Vám nabízí kvalitní služby v oblasti dodávek informačních systémů na klíč. Zkušený tým odborníků provádí kvalitní návrh, cenově výhodnou realizaci, zprovoznění a následný servis informačního systému vyvinutého na míru dle potřeb zákazníka.

Životní cyklus implementace řešení probíhá v následujících krocích:

  1. Zjištění informačních potřeb a specifikace požadavků zákazníka.
  2. Zhotovení studie proveditelnosti.
  3. Tvorba katalogu požadavků dle podkladů od zákazníka.
  4. Dodávka prototypu, na kterém je možné doladit požadavky zákazníka (zpětná vazba).
  5. Vývoj systému vyhovujícího konkrétním potřebám daného zákazníka.
  6. Instalace u zákazníka včetně podpory při ověřovacích testech.
  7. Podpora a údržba zahrnující mj. hotline, helpdesk a dodávku nových verzí.

Dodávané informační technologie jsou koncipované jako otevřené, aby v budoucnosti docházelo k úspoře vynakládaných finančních zdrojů při modernizaci a rozvoji informační technologie zákazníka.

Při vybavování pouze části pracoviště zákazníka lze nový systém integrovat do stávající informační technologické struktury.