Vyhodnocování použití ZHN

Systémy pro vyhodnocení při ohrožení ZHN (zbraně hormadného ničení) a výbušným zařízením pro vojenské i civilní použití

Vojenské použití

CBRN-Analysis

Komerční systém (COTS) pro řízení CBRN incidentů (CBRN Incident Management), který obsahuje systém varování a vyrozumění (Hazard Incident Warning and Reporting). Systém slouží k rychlému a přesnému informování velitelů o CBRN situaci.
CBRN-Analysis je v souladu s požadavky NATO specifikovanými v dokumentech AEP-45 (C) a ATP-45 Edition (E) Version 1.
CBRN-Analysis je jediným produktem, který plní nejnovější CBRN standardy v ratifikační lhůtě stanovené NATO.
Více informací…
Stáhnout leták


CBRN-Recon

Řešení pro dohled nad CBRN senzory (CBRN Sensor Monitoring) s varováním a vyrozuměním. Hlavní funkcí systému je řízení senzorů a zařízení umístěných uvnitř i vně vozidla. Vozidlo může v rámci organizace plnit účely CBRN výhradně nebo částečně.
K systému CBRN-Recon lze připojit software pro varování a vyrozumění o CBRN ohroženích, který zlepšuje přehled o CBRN situaci. Tento software je možné rozšířit o moduly pro simulaci CBRN senzorů a výcvik varování a vyrozumění.
Stáhnout leták


CBRN-ShipSafe

Integrované palubní řešení pro dohled nad CBRN senzory (CBRN Sensor Monitoring) s varováním a vyrozuměním. Hlavní funkcí systému je řízení senzorů a zařízení umístěných uvnitř i vně vojenských plavidel.
K systému CBRN-ShipSafe lze připojit software pro varování a vyrozumění o CBRN ohroženích, který zlepšuje přehled o CBRN situaci. Tento software je možné rozšířit o moduly pro simulaci CBRN senzorů a výcvik varování a vyrozumění.
Stáhnout leták


HazKey®

Kompletní hardwarové a softwarové řešení pro monitorování a vyhodnocování jakéhokoliv CBRNe nebo HAZMAT incidentu. Systém lze nakonfigurovat tak, aby plnil různé role včetně posouzení CBRNe situace (CBRNe Scene Assessment) nebo monitorování stálého stavu. HazKey® disponuje vlastním zdrojem energie a umožňuje přenos dat. V závislosti na druhu operace může být systém nasazen ve zpevněné konstrukci a používán samostatně nebo instalován do vozidla.
Stáhnout leták


SCIM®

Zařízení, které umožňuje propojení s jakýmkoliv typem senzoru nebo zařízením a okamžitě upozorní jednoho nebo více uživatelů na kritický stav. SCIM® může být dodán jako modul se softwarem na předvídání (Hazard Prediction) nebo vyhodnocování (Hazard Management) nebezpečí. Umí dekódovat data získaná ze senzorů a zařízení a poskytnout tyto informace k další analýze. Portfolio SCIM® bylo rozšířeno o rozhraní na řadu detektorů a zařízení a každým rokem jsou doplňována další.
Stáhnout leták


CBRN-ForceSafe

Řešení pro ochranu a monitorování území (CBRN Area Protection and Monitoring) je kombinací softwarových aplikací a hardwarových komponent, které umožňují včasné varování a zajištění bezpečnosti klíčových aktiv umístěných v dané oblasti. Jde o modulární řešení, které dává uživatelům možnost definovat své požadavky v závislosti na použité detekční technologii. Sestava nasazených senzorů může přenášet data s použitím různých komunikačních zařízení přímo do informačních center.
Stáhnout leták


CBRN-CAX

Tréninkový modul využívaný ve spojení se systémem CBRN-Analysis za účelem pravidelného výcviku a testů, které pomáhají operátorům udržovat si své dovednosti a znalosti systému CBRN-Analysis. Nejnovější verze CBRN-Analysis obsahuje CAX Player, ukázkové cvičení, které uživatelům demonstruje různé funkce systému. Bruhn NewTech dodává pro CAX Player až 5 tréninkových cvičení ročně. Další alternativou je modul CBRN-CAX Planning, pomocí kterého si operátoři mohou naplánovat a vytvořit vlastní cvičení.
Stáhnout leták


COI-Analysis

Systém, který vzešel ze spolupráce mezi Bruhn NewTech a holandskou společností TNO, lze používat buď samostatně nebo jako modul v rámci CBRN-Analysis. S použitím COI-Analysis lze vypočítat pravděpodobnost ohrožení při zachycení rakety s nákladem ZHN. Software je možné používat i jako nástroj pro vyhodnocení možných následků na vojenský majetek a k varování potenciálně ohrožených oblastí prostřednictvím zpráv ve formátu CBRN, který je kompatibilní se sítěmi Link 16.
Stáhnout leták


Civilní použití

HazKey®

Kompletní hardwarové a softwarové řešení pro monitorování a vyhodnocování jakéhokoliv CBRNe nebo HAZMAT incidentu. Systém lze nakonfigurovat tak, aby plnil různé role včetně posouzení CBRNe situace (CBRNe Scene Assessment) nebo monitorování stálého stavu. HazKey® disponuje vlastním zdrojem energie a umožňuje přenos dat. V závislosti na druhu operace může být systém nasazen ve zpevněné konstrukci a používán samostatně nebo instalován do vozidla.
Stáhnout leták


HazResponse®

Software, který poskytuje velitelům komplexní řešení (Hazard Risk Management) pro plánování a přípravu reakce na CBRNe nebo HAZMAT incidenty. Systém umožňuje operátorům provést podrobné vyhodnocení zranitelnosti prostředí, plánování postupu evakuačních operací a výběr možných dekontaminačních míst. HazResponse® nabízí možnost koordinace na všech úrovních i mezi jednotlivými složkami, což napomáhá k urychlení procesu rozhodování.
Stáhnout leták


SCIM®

Zařízení, které umožňuje propojení s jakýmkoliv typem senzoru nebo zařízením a okamžitě upozorní jednoho nebo více uživatelů na kritický stav. SCIM® může být dodán jako modul se softwarem na předvídání (Hazard Prediction) nebo vyhodnocování (Hazard Management) nebezpečí. Umí dekódovat data získaná ze senzorů a zařízení a poskytnout tyto informace k další analýze. Portfolio SCIM® bylo rozšířeno o rozhraní na řadu detektorů a zařízení a každým rokem jsou doplňována další.
Stáhnout leták

mapa_zhn_produktu