Vojenská a civilní logistika

Logistické informační systémy

Hlavní činností společnosti byl a je vývoj vlastních informačních, především logistických systémů a jejich implementace pro ozbrojené síly, průmysl a veřejnou správu. V tuzemsku i v zahraničí. V současné době dodáváme náš software a služby do 12 zemí světa.

Spolupráci s resortem obrany se specializací na informační systémy pro vojenskou logistiku jsme rozšířili po rozdělení republiky a zahájení příprav pro vstup do NATO.

Mezi mezníky v uplatňování firemního portfolia řadíme zavádění informačních systémů do průmyslové sféry, spojených zejména s katalogizací majetku a služeb, a rovněž tak i do oblasti veřejné správy, např. při zavádění standardizovaného popisu zboží a služeb v rámci Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, kam jsme přispěli vytvořením tzv. Číselníku NIPEZ. Naše služby využívají soudní exekutoři při výkonu svojí právní agendy.

Společnost AURA byla v roce 1994 v otevřeném výběrovém řízení na dodávku Informačního systému logistiky vybrána jako člen vítězného uskupení pro systémovou integraci. Do roku 1996 firma vypracovala strategickou koncepci informační podpory logistických procesů ministerstva obrany a AČR a podpořila ji úspěšným pilotním řešením, které se stalo základem budovaného Informačního systému logistiky. Jeho řešení umožnilo mimo jiné zahájit proces jednotné identifikace a klasifikace majetku dle standardů NATO. Po roce 1998 byly v úzké spolupráci se specialisty zákazníky postupně uváděny do provozu další subsystémy a moduly, které nahradily a transformovaly dřívější dílčí, tzv. technické, projekty do jednotného integrovaného informačního systému zahrnujícího všechny stěžejní procesy logistického zabezpečení Armády České republiky.

Významným mezníkem v rozvoji ISL byl rok 2000, kdy byl po vojskových zkouškách převeden do rutinního provozu systém pro plánování a zabezpečení provozu a údržby pozemní výzbroje a techniky. V následujících letech byly implementovány další významné funkcionality, které naplňovaly přijatou strategickou koncepci. V novém tisíciletí se jednotky a složky AČR více zapojují do společných operací NATO. Získané zkušenosti příslušníků AČR jak v misích, tak i ve strukturách NATO byly zužitkovány ve speciálních softwarových modulech ISL, které umožňují efektivní podporu řízení všech logistických činností.


logo_ISLKomplexní IS pro vojenskou logistiku

ISL je rozsáhlý informační systém Ministerstava obrany (MO) a Armády České republiky (AČR), který se vyznačuje komplexní funkčností pokrývající oblast:

  • řízení akvizice
  • řízení zásobování
  • údržba výzbroje a techniky
  • správy nemovitého majetku
  • řízení dopravy
  • řízení logistiky atd., včetně rozhraní na spolupracující systémy

ISL se vyznačuje velkým počtem uživatelů (okolo 5000 osob) a velkým územním rozsahem – pokrývá území celého státu, včetně exteritoriální logistiky zahraničních misí.

Více informací…