Technologie Java EE

Celosvětovým trendem vývoje informačních systémů je orientace na prostředí Java EE (Java Enterprise Edition), které spojuje výhody internetových technologií a technologií používaných v rozsáhlých podnikových systémech.

Hlavní přínosy

  • nezávislost na operačním systému klientů i serverů
  • databázová nezávislost
  • nezávislost na aplikačních serverech
  • automatická podpora bezpečnostních služeb
  • možnost vzdálené správy aplikací přes internet
  • možnost dynamického vyvažování zátěže serverů
  • snadná výměna částí aplikace bez přerušení provozu atd.

Další výhody

Velkou výhodou je rovněž akceptace společného standardu ze strany většiny velkých softwarových společností a tudíž možnost přecházet mezi prostředími od různých dodavatelů bez nutnosti významných změn v aplikaci. Pro běh aplikací je pak možné použít takový aplikační server, který nejlépe vyhovuje poměru cena : požadovaný výkon. Pro méně rozsáhlé aplikace lze dokonce použít kombinaci operačního systému, databáze a aplikačního serveru, která je zcela zdarma.