Právna agenda

IS Súdny exekútor

Komplexný informačný systém pre spracovávanie exekučnej agendy používaný viac ako 120 exekútorskými úradmi v Slovenskej republike a viac ako 80 exekútorskými úradmi v Českej republike.

Informačný systém Súdny exekútor je komplexný informačný systém, uľahčujúci činnosť exekútorských úradov, prostredníctvom ktorého budete môcť efektívne evidovať celý priebeh exekučného konania od prijatia návrhu na vykonanie exekúcie až po jej záverečné vyúčtovanie.

Tento špeciálny a na mieru zhotovený program s prehľadným a praktickým ovládacím prostredím, umožňuje rýchlu, spoľahlivú a efektívnu prácu. IS Súdny exekútor bol vytvorený s vyžitím dlhoročných skúseností autorského tímu s prevádzkou predchádzajúcich verzií systému mnohými používateľmi.

Viac informácií…