Agentúra pre kodifikáciu

Agentúra pre kodifikáciu AURA LOGIS je subjekt certifikovaný Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v roku 2005.

Spracovávame kodifikačné údaje na výrobky slovenských výrobcov a dodávateľov, ktoré boli dodávané pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky, ale aj pre Armádu Českej republiky a ozbrojené sily ďalších krajín podľa štandardov NATO.

Spracovanie návrhu kodifikačných údajov

 • Spracujeme Návrh kodifikačných údajov o dodávaných produktoch podľa Vyhlášky 476/2011 z.z.
 • V prípade potreby konzultujeme potrebné podklady s Vašimi dodávateľmi doma aj v zahraničí.
 • Poskytneme podporu a poradenstvo Vašim špecialistom pri príprave podkladov.

Príprava a spracovanie údajov o výrobcovi alebo dodávateľovi produktu

 • Poskytneme podporu a poradenstvo Vašim špecialistom pri získaní kódu výrobcu a dodávateľa NATO – kód NCAGE.
 • Spracujeme Návrh kodifikačných údajov podľa Vyhlášky 476/2011 z.z.

Odovzdáme Návrh kodifikačných údajov

 • Spracujeme a osobne odovzdáme všetky doklady na Odbor kodifikácie Úradu obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality.
 • Vy obdržíte už podpísané protokoly.

Vedenie prehľadu o kodifikovaných položkách

 • Vedieme prehľad o výrobkoch na ktoré sme Vám spracovali návrh kodifikačných údajov.
 • Vedieme prehľad stave kodifikačných údajov o položkách, ktoré ste dodávali a o stave ich spracovania.
 • Neplatíte za opakované vyhľadávanie a spracovávanie kodifikačných údajov.

Screening –vyhľadávanie údajov

 • Vyhľadávanie údajov o kodifikovaných položkách v databázach NATO (NMCRL), Kodifikačného systému SR, Katalogizačného systému AČR.

Poradenstvo a školenia

 • Vykonáme školenie Vašich pracovníkov o spracovaní a využívaní kodifikačných údajov.