Elstan/Číselník NIPEZ

Nástroj pro elektronické standardizace a B2G/B2B

Elstan poskytuje uživatelům významnou podporu při tvorbě produktových katalogů a při zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám. Jeho nástroje zefektivňují proces přípravy a zpracování veřejných zakázek, usnadňují nákupní a akviziční procesy a zjednodušují komunikaci mezi zadavateli a dodavateli. Uvedené vlastnosti aplikace Elstan využívají uživatelé ke snížení nákladů v oblasti nákupu výrobků, zboží a služeb.

Aplikace splňuje normy ISO 22745 a ISO 8000 pro zajištění kvality dat.

Elstan je webová aplikace, k jejímu používání postačuje uživateli jen počítač připojený k internetu a webový prohlížeč. Samotná aplikace běží na serveru, který je možné umístit přímo u zákazníka nebo v hostované podobě u dodavatele.

Přehled hlavních funkčností a vlastností aplikace Elstan

 • Klasifikace a standardizovaný popis položek podle sad vlastností komodit Číselníku NIPEZ
 • Slepý katalog (tvorba a údržba souboru zobecněných položek, jež jsou snadno opakovaně využitelné pro tvorbu dalších katalogových položek nebo položek poptávaných v rámci VZ)
 • Ostrý katalog (tvorba a údržba souboru položek, které popisují reálné výrobky a služby včetně jejich konkrétních vlastností a parametrů)
 • Poptávky (tvorba a editace standardizovaného popisu komodit, které jsou poptávány v rámci jednotlivých VZ. K popisu komodit lze využít také existující data ze slepého a ostrého katalogu)
 • Nabídky a smlouvy (vyhodnocení položek nabídek importovaných např. z e-tržišť)
 • Modul komunikace s e-tržišti (přenos poptávek na e-tržiště a import nabídek z e-tržišť)
 • Editace a tvorba sad vlastností komodit
 • Import dat Číselníku NIPEZ a jejich rozšířená správa v rámci interního OTD
 • Kompatibilita s Kodifikačním systémem NATO – NCS
 • Kompatibilita se systémem OTD, ISO 22745 a ISO 8000
 • Multijazyčnost uživatelského rozhraní a uživatelských dat

Modul Slepý katalog

Slepý katalog označuje soubor katalogizovaných položek, které jsou vhodným způsobem zobecněné, aby mohly představovat určitý druh šablony. Tato šablona je následně snadno opakovaně využitelná pro tvorbu dalších katalogových položek nebo jiných typů záznamů využívajících tato data a jejich charakteristické vlastnosti. Elstan využívá tento typ katalogu pro snadnou a efektivní přípravu parametrického popisu předmětu veřejných zakázek.

Slepý katalog, na rozdíl od ostrého katalogu, neobsahuje (z hlediska zadávání veřejných zakázek) tzv. diskriminační parametry, které jsou podle české legislativy nepřípustné. Těmi jsou např. obchodní název výrobku, jméno výrobce, kód produktu přidělený výrobcem apod. Dalším důležitým znakem slepého katalogu je také to, že obsahuje rozsahy hodnot jednotlivých charakteristických vlastností dané položky.

V Elstanu je realizován slepý katalog jako nástroj pro rychlé opakované zadávání položek poptávky, takže toto provedení slepého katalogu lze označit za „Katalog poptávaných položek“. Do tohoto katalogu mohou uživatelé dle svých potřeb zařazovat libovolné komodity zboží a služeb, které jsou popsané pomocí sad vlastností kompatibilních s cNIPEZ.

Položka slepého katalogu Elstan je tvořena:

 • identifikačními údaji (označení/kód, název, popis, kód komodity v cNIPEZ)
 • sadou vlastností s vyplněnými hodnotami vlastností

K položce slepého katalogu může být připojen neomezený počet obrázkových příloh a souborů, např. další podrobná technická dokumentace. Vedle ručního vytvoření může být položka slepého katalogu založena také jako kopie jiné existující položky katalogu nebo jako kopie položky poptávky. Funkčnost tohoto modulu Elstan je doplněna o export a import položek ve standardizovaném formátu XML, takže je zajištěna snadná přenositelnost dat do jiných aplikací kompatibilních s ISO 22745.


Modul Poptávky a smlouvy

Funkčnosti v tomto modulu aplikace Elstan představují doplňkové nástroje, které může zadavatel VZ resp. uživatel poptávající určité komodity využít pro zpracování a dokončení poptávkového procesu.

Pomocí modulu „Nabídky a smlouvy“ mohou potenciální dodavatelé reagovat na publikovanou poptávku a přímo do Elstanu vkládat své nabídky. Častější využití tohoto modulu je však ve vazbě na e-tržiště, kdy zadavatel využije možnost přenosu dat s informacemi o specifikaci poptávaných komodit do e-tržiště a po ukončení lhůty pro podávání nabídek tyto nabídky importuje z e-tržiště zpět do Elstanu.

Základní předností modulu „Nabídek a smluv“ je možnost zpracovávat údaje o komoditách nabízených dodavateli ve strukturované formě, shodné s popisy komodit v poptávce a standardizované podle Číselníku NIPEZ. Obsah jednotlivých nabídek pak může zadavatel velmi snadno porovnat až do úrovně jednotlivých charakteristických parametrů komodit a automatizovaně nebo ručně vybrat nejlepší nabídku. Tato možnost je znázorněna na následující ukázce formuláře aplikace Elstan.

Elstan_window_01

Další výhoda použití modulu „Nabídky a smlouvy“ spočívá v tom, že s jeho podporou uživatel získává kvalitní datové podklady pro katalogizaci nakoupených položek. Z parametrizovaně popsaných komodit vybrané nabídky se mohou generovat položky smlouvy obsahující parametrický popis, které může uživatel využít pro jejich následnou katalogizaci (např. dle pravidel NCS a OTD). Položky zařazené do katalogu Elstan tak splňují požadavky na datovou kvalitu podle norem ISO 8000 a ISO 22745 a jsou využitelné jako referenční katalog pro další informační systémy, které uživatel provozuje ve své organizaci.


Stáhnout leták