AURA součástí české obranné a bezpečnostní komunity

Již tradičně se v Kongresovém sále Domu armády Praha uskutečnilo ve druhém lednovém týdnu výroční zasedání Redakční rady časopisů Review pro obranný a bezpečnostní průmysl a CDIS Review, po kterém následovalo slavnostní setkání přátel těchto mediálních platforem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP ČR). Jedním z oficiálních partnerů této významné akce české obranné a bezpečnostní komunity byla již tradičně společnost AURA, jejíž generální ředitel Ing. Filip Engelsmann je dlouholetým členem Redakční rady obou periodik. Setkání, které řídil prezident AOBP ČR RNDr. Jiří Hynek (v té době kandidát na funkci prezidenta ČR), se zúčastnili mnozí kapitáni českého obranného a bezpečnostního průmyslu a vedoucí představitelé resortů obrany, vnitra, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a dalších orgánů veřejné správy, stejně jako řada vojenských a leteckých přidělenců a přidělenců obrany akreditovaných v Praze.