Právní agenda

IS Soudní exekutor

Komplexní informační systém (IS) pro zpracování exekuční agendy používaný více než 80 exekutorskými úřady v celé České republice a více než 200 exekutorskými úřady na Slovensku.

IS Soudní exekutor byl vytvořen s využitím mnohaletých zkušeností autorského týmu s provozem předchozích verzí systému v exekutorských úřadech v České republice a na Slovensku.

Systém je koncipován pro maximální usnadnění práce exekutorských úřadů a efektivní vedení exekucí. Vzhledem k modularitě a snadnému rozšíření je vhodný pro všechny velikosti úřadů.

Naším hlavním cílem je dlouhodobá spolupráce s každým zákazníkem a hledání nových možností informační podpory pro usnadnění výkonu exekutorské praxe.

Více informací…