OfficeMan

OfficeMan_logoInformační systém pro podporu konfiguračního řízení projektů

Vyšší efektivita řízení procesů vyžaduje kvalitní evidenci „požadavků na změny“ (PnZ).

OfficeMan je určen firmám, které chtějí mít pod kontrolou procesy při vývoji, nasazování a provozu svých systémů. Díky našemu řešení zná firma přesně aktuální stav projektu po celou dobu jeho životnosti a po celou dobu může aplikovat procesy pro dosažení kvality, termínu a požadované funkčnosti.

Základní funkce

 • evidence všech požadavků, nesrovnalostí a chyb (dále jen PnZ – „požadavek na změnu“) vzniklé v průběhu vývoje, nasazení a provozu systémů
 • sledování a řízení průběhu řešení PnZ
 • sledování údajů o chybovosti daného systému
 • sledování vytíženosti vývojových pracovníků nebo pracovníků Help Desku
 • vytvoření na platformě Java Enterprise Edition nabízí řadu technologických výhod

Hlavní výhody

 • vytvoření a udržení integrity vyvíjených produktů v průběhu celého životního cyklu projektu,
 • zefektivnění řízení projektů v organizaci kvalitní evidencí všech PnZ,
 • zpřehlednění celého vývoje i provozu daného systému
 • motivace vývojových týmů, pro co nejlepší zajištění a zpracování požadavků zákazníků
 • odhad časové a finanční náročnosti projektu
 • managerské sestavy a grafy zajišťující komplexní přehled o stavu projektu

officeman_graf02

Graf znázorňuje jednotlivé fáze zpracování PnZ. Od přijetí nového PnZ, který je kontrolován na duplicitu až po jeho vyřešení.


Modul Správce PnZ

Evidence veškerých PnZ – Evidence PnZ v průběhu celého životního cyklu systému; doplňování a modifikace jednotlivých atributů dle stavu řešení PnZ.

Evidence způsobu řešení PnZ – Evidence informací o způsobu opravy a testování PnZ.

Evidence historie PnZ – Automatické zaznamenání každé provedené změny atributu PnZ; vyhledání aktuálního stavu PnZ; sledování stavu PnZ v průběhu jeho historie; získání informací o podílu jednotlivých uživatelů na řešení PnZ.

Archivace PnZ – Uložení PnZ i po skončení životního cyklu systému.

Synchronizace PnZ – Automatická výměna dat mezi různými pracovišti, které nemohou být zapojeny do stejné počítačové sítě.

Integrace s Bugzillou – Možnost sdílení PnZ a záznamů (bugů) zadaných v Bugzille nebo v Mylynu (plugin do Eclipse), díky čemuž mohou pracovat koncoví uživatelé a testeři se sofistikovaným grafickým rozhraním OfficeMana a stejná data mohou řešitelé zpracovávat přímo z vývojového prostředí Eclipse.

Řízení práce při řešení PnZ – Nastavení práv a povinností jednotlivým skupinám a vhodné zařazení uživatelů do těchto skupin dle pracovního zařazení vzhledem k efektivnější spolupráci a koordinaci při řešení jednotlivých PnZ; nadefinování průběhu procesu změny jednotlivých atributů PnZ pomocí definice procesů na úrovni workflow systémů.


Modul Help Desk

Podpora koncových uživatelů systému:

 • snadné zapisování v PnZ přímo do OfficeMan
 • průběžné sledování stavu řešení PnZ
 • možnost oboustranné komunikace s řešitelem PnZ

Technická specifikace

OfficeMan pracuje v prostředí operačních systémů MS Windows, Mac OS, Linux, SCO Unix, HP-UX, SUN Solaris a dalších podporujících JDK 1.6 a může využívat databáze PostgreSQL, MySQL, Firebird, Oracle, Informix, MS SQL Server, Sybase a další podporující JDBC 3.0.

Pro provoz lze využít aplikačních serverů podporujících Java EE například Apache Tomcat.

Uživatelské rozhraní systému OfficeMan lze provozovat v internetových prohlížečích Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2.0 a vyšší.

Požadavky na HW a SW konfiguraci

Na straně serveru je požadováno PC s následující minimální konfigurací:

 • procesor 3 GHz
 • RAM 4 GB; HDD s kapacitou 80 GB pro aplikaci a databázi;
 • MS Windows XP/2K/2003 nebo Linux, Unix; Tomcat a PostgreSQL jsou součástí dodávky – zdarma

Na straně klienta se doporučuje PC s následující minimální konfigurací:

 • procesor 2 GHz, RAM 1 GB
 • MS Windows XP/Vista nebo Linux, Unix, MAC OS; Internet Explorer 6.0 a vyšší nebo Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Stáhnout leták