MCC Service

logo_MCC_ServiceIS pro zpracování katalogizačních dat

MC CATALOGUE je informační systém pro kodifikaci materiálu podle pravidel NATO. Konfigurace MC CATALOGUE Service je určena pro zpracování návrhu katalogizačních dat.
MC CATALOGUE Servis splňuje dva hlavní cíle:
1. Umožnuje přípravu katalogizačních dat
2. Podporuje odeslání katalogizačních dat NCB (Národní kodifikační úřad)

MC CATALOGUE Service je určen pro organizace zpracovávající návrhy katalogizačních dat o výrobcích, na které byla uživatelem uplatněna katalogizační doložka dle pravidel NCS (NATO Codification System), v České republice dle zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a na Slovensku dle zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany.

Může se jednat jak o agentury, tak o dodavatele, kteří zpracovávají návrh katalogizačních dat o výrobcích vlastními prostředky a mají statut agentury.

mcc_codif-world_01_en


Oblasti použití

S ohledem na svoji funkčnost je MC CATALOGUE Service předurčen pro dvě základní oblasti použití:

  • Agentury – subjekty, které na komerčním základě provádí přípravu katalogizačních dat podle pravidel Kodifikačního systému NATO.
  • Výrobci – organizace, které vyrábí zařízení nebo materiál dodávaný do armády některé ze zemí používajících NCS a sami připravují katalogizační data ve formátu definovaném NCS.

Dále je MC CATALOGUE Service vhodný pro organizace, které chtějí v oblasti katalogizace materiálu využít všech výhod mezinárodně uznávaného NCS.

Uživatelé MCC Service

  • AERO Vodochody a.s., Česká republika
  • AURA, s.r.o. , Česká republika
  • AURA LOGIS, s.r.o., Slovenská republika
  • Rosoboronexport, Národní centrum pro kodifikaci exportní vojenské produkce, Ruská federace