MCC Industry

logo_MCC_IndustryIS pro podporu procesů katalogizace v průmyslu

MC CATALOGUE je informační systém pro kodifikaci materiálu podle pravidel NATO. MC CATALOGUE Industry je určen pro zpracování návrhu katalogizačních dat výrobcem. MC CATALOGUE Industry zajišťuje automatizovanou výměnu katalogizačních dat mezi podniky obranného průmyslu a NCB (Národní kodifikační úřad).

MC CATALOGUE Industry je určen pro výrobce zpracovávající návrhy katalogizačních dat o výrobcích, na které byla uživatelem uplatněna katalogizační doložka dle pravidel NCS (NATO Codification System), v České republice dle zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a na Slovensku dle zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany.

Tisk

  • Jednoduchá cesta k vytvoření kodifikačních dat bez nutnosti znát kodifikační systém NATO (NCS)
  • Plně automatická výměna dat mezi dodavatelem a zákazníkem
  • Redukce nákladů spojených se získáním zboží a služeb
  • Dostupnost kodifikačních dat pro průmysl ve srozumitelné formě
  • Standardizace firemních dat – Master Data
  • Optimalizace správy dat
  • Ideální pro kodifikaci materiálu a služeb

MC CATALOGUE Industry nevyžaduje od výrobce znalosti Kodifikačního systému NATO, čímž výrazně zjednodušuje proces přípravy katalogizačních dat. Výměna dat s dodavateli a NCB je plně automatizovaná a podléhá standardu ISO 22745.

Výrobci mohou využít MC CATALOGUE Industry i ke správě vlastních kmenových dat o výrobcích (tzv. Master data).

Uživatelé MC CATALOGUE Industry

  • Rosoboronexport, NCB Ruská federace
  • NCB Norsko
  • NCB Švédsko

Stáhnout leták