Kvalita a bezpečnost

Kvalita je pro naši společnost jedním ze základních požadavků. AURA má od roku 2000 certifikován systém řízení jakosti dle standardu ISO 9001 pro procesy:

  • Výzkum a vývoj aplikačního software a dodávky informačních systémů
  • Dodávky a servis HW a SW, projekty a instalace datových sítí
  • Dodávky informačních systémů pro zjišťování a vyhodnocování NBC (nukleární, biologické a chemické) situace
  • Školící činnost v oblasti dodávaných informačních systémů, SW a HW produktů
  • Zpracování návrhu kodifikačních dat o výrobku

Pro realizaci náročných projektů ve vojenské oblasti zavedla AURA systém jakosti dle standardu NATO AQAP 2110 (ČOS 051622) a v roce 2005 získala příslušné osvědčení.

Vedení společnosti vyhlásilo politiku kvality závaznou pro všechny pracovníky AURY s cílem motivovat je k neustálému zvyšování kvality ve všech důležitých oblastech.

Trvalý důraz na zvyšování kvality produktů a služeb společnosti AURA byl na počátku února 2009 potvrzen získáním certifikace ISO 8000-110:2008 Master Data Quality Manager. Společnost AURA obdržela tento certifikát od mezinárodní organizace ECCMA jako první v České republice.

V roce 2011 byla ve společnosti AURA, s.r.o. úspěšně dokončena certifikace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS). Od 7.10.2011 společnost AURA, s.r.o. vlastní certifikát č. CQS 204/2011 potvrzující shodu systému managementu bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Titul MDQM™, jenž byl udělen jak jednotlivým úspěšným absolventům certifikačních testů, tak společnosti AURA jako celku, je potvrzením, že AURA trvale dodává své služby ve špičkové kvalitě a že v oblasti řízení kvality dat úspěšně aplikuje nejmodernější trendy včetně systému eOTD a automatizace kodifikačních procesů.

Bezpečnost

AURAje držitelem ověření od Národního bezpečnostního úřadu České republiky, že může být seznámena s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení „Důvěrné“.


Certifikáty