Kodifikační nástroje

Informační systémy pro kodifikaci

Katalogizace majetku (výrobků) je proces pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli, jehož smyslem je vytvoření jednotné databáze položek majetku (výrobků), srozumitelné všem uživatelům.

Naše společnost se dlouhodobě systematicky věnuje vývoji a implementaci informačních systémů na podporu katalogizace. Úspěšně jsou využívány ve 12 zemích světa, což firmu řadí na jedno z předních míst v oblasti informační podpory kodifikačních procesů v ozbrojených silách členských i nečlenských zemích Severoatlantické aliance.

NABÍZÍME TAKÉ KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI KODIFIKACE


MC CATALOGUElogo_MCC

MC CATALOGUE  je chytrý nástroj pro snadnou katalogizaci materiálu podle pravidel NCS (Kodifikační systém NATO) určený pro Národní kodifikační úřady (NCB).

MCC Industry

MC CATALOGUE Industry je aplikace pro přípravu a zpracování kodifikačníhch dat podle pravidel NCS (Kodifikační systém NATO) určená pro výrobce.

MCC Service

MC CATALOGUE Service je kodifikační nástroj založený na MC CATALOGUE určený pro výrobce, dodavatele a kodifikační agentury.