Kodifikace

Katalogizace majetku (výrobků) je proces pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli, jehož smyslem je vytvoření jednotné databáze položek majetku (výrobků), srozumitelné všem uživatelům. Jednotný systém katalogizace v ČR vychází z Kodifikačního systému NATO (NATO Codification System – NCS).

NCS je jednotný a společný systém uživatelských zemí, který je určen pro pojmenování, klasifikaci, identifikaci a skladové číslování položek majetku. Je navržen tak, aby maximálně zefektivňoval logistickou podporu a usnadňoval řízení dat materiálu.

Předmětem katalogizace jsou většinou všechny položky majetku bez ohledu na způsob jejich nabytí, pro které je stanovena povinnost účetní nebo doplňkové evidence.

V oblasti kodifikace (katalogizace majetku) nábízíme kompletní služby:

ZÁROVEŇ VYVÍJÍME ŠPIČKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KODIFIKACI


Služby kodifikační agentury

Kodifikační agentura AURA poskytuje dodavatelům do resortu obrany komplexní katalogizační služby:

  • Screening – ověřování v databázích NATO (NMCRL) a ČR, zda již byl výrobek katalogizován
  • SPÚK – zpracování souboru povinných údajů pro katalogizaci (součást katalogizační doložky obchodně – závazkového vztahu)
  • NKDV – zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku
  • NCAGE – zpracování žádosti o přidělení katalogizačního kódu výrobce/dodavatele
  • Konzultace, školení – ke všem katalogizačním procesům Kodifikačního systému NATO

Přejít na web agentury


Kurzy a školení k poznání a zavádění Kodifikačního systému NATOlogo_NCSkurzy_01

Spolu s vývojem a implementací informačního systému k podpoře kodifikace materiálu AURA organizuje pro uživatele vlastní kurzy a školení k dané tématice a výrazně se podílí na podpoře mezinárodní kodifikační akademie NCS College, pořádané na Univerzitě obrany Brno.

Více informací…