IS Soudní exekutor

Informační systém pro exekutorský úřad

Komplexní informační systém (IS) pro zpracování exekuční agendy používaný více než 80 exekutorskými úřady v celé České republice a více než 200 exekutorskými úřady na Slovensku.

IS Soudní exekutor byl vytvořen s využitím mnohaletých zkušeností autorského týmu s provozem předchozích verzí systému v exekutorských úřadech v České republice a na Slovensku.

Systém je koncipován pro maximální usnadnění práce exekutorských úřadů, efektivní a hromadné vedení exekucí. Vzhledem k modularitě a snadnému rozšíření je vhodný pro všechny velikosti úřadů.

Naším hlavním cílem je dlouhodobá spolupráce s každým zákazníkem a hledání nových možností pro zjednodušení jeho práce.
IS Soudní exekutor je vystavěn v architektuře klient/ server. Díky této architektuře jsou veškerá data uložena na centrálním serveru, kde rovněž probíhají všechny výpočty a algoritmy. Na serveru je používán operačním systému Linux.

Tento model umožňuje efektivní správu a stabilitu bez možných kolizí na straně klientů a zároveň nezvyšuje náklady na pořízení systému nutností pořizování aplikací třetích stran.

IS Soudní exekutor kromě komplexní správy spisu umožňuje také:

Reporty

 • Možnost sestavit si vlastní sestavy/exporty vybraných hodnot a automaticky ho po vygenerování odeslat cílovému adresátovi
 • Variabilní exporty, statistiky a výstupy pro manažerské a finanční procesy

Elektronická podatelna

 • Odesílání a přijímání elektronické pošty/datových zpráv přímo z aplikace a automatické zařazování do spisů

Elektronické bankovnictví

 • Importy bankovních výpisů
 • Exporty bankovních příkazů
 • Napojení na účetnictví POHODA
 • Možnost vytvářet individuální typy rozpadů/rozúčtování úhrad
 • Možnost automatického vyplácení výplat dle vlastních podmínek

Elektronický podpis

 • Automatické podepisování
 • Tvorba dokumentů ve formátu PDF
 • Práce s časovými razítky

Autorizovaná konverze

 • Modul pro provádění konverze dle Zákonu č. 300/2008 Sb.

Další výhody systému

 • Vlastní tvorba a správa vzorových dokumentů (šablon)
 • Skenování dokumentů přímo v aplikaci
 • Zpracování pošty pomocí čárových kódů/Hybridní pošta
 • Splátkový kalendář s možností hlídání splátek
 • Zasílání SMS zpráv  přímo z aplikace
 • Automatické úkoly, hlídání termínů – plateb, úkonů
 • Export spisu do HTML dle Kancelářského řádu
 • Uživatelsky nastavitelná práva jednotlivých pracovníků
 • Audit činnosti pracovníků
 • Automatické lustrace a zakládání spisů

Komunikační moduly a napojení

 • ACEE
 • RZE
 • RNE
 • CRO
 • MFČR
 • ARES
 • ISIR
 • CEÚ
 • ČUZK
 • VZP
 • ČSSZ
 • CEVO
 • CRV
 • Banky
 • Justice (EŽOPEX)