Katalogizátor výrobků

Katalogizátor výrobků bude pracovat v naší Kodifikační agentuře, která katalogizuje majetek pro resort obrany. Katalogizací/kodifikací se rozumí pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli.

Práce katalogizátora je velmi specifickým a zajímavým konáním, které jen těžko budete hledat v jiných oborech lidské činnosti. Vaším základním nástrojem bude informační systém MC CATALOGUE, který jsme sami vyvinuli a je používán ve více než 20 zemích celého světa. Vašimi partnery budou především zástupci obranného průmyslu a resortu obrany.
Naše agentura je certifikovaná MInisterstvem obrany a jako jediná pracuje s nulovou chybovostí. 

Co budete dělat

 • Budete zručným katalogizátorem majetku podle pravidel Kodifikačního systému NATO, který je v Česku zaveden Zákonem č. 309/2000 Sb.
 • Stanete se kvalifikovaným uživatelem našeho software MC CATALOGUE.
 • Budete jednat s výrobci a dodavateli pro Ministerstvo obrany a s Národním kodifikačním úřadem, který odpovídá za katalogizaci majetku pro resort obrany.
 • Jako odborník na katalogizaci budete poskytovat konzultace výrobcům a dodavatelům pro resort obrany.
 • Budete se účastnit akcí pořádaných českým Národním kodifikačním úřadem pro kodifikační agentury. Národní kodifikační úřad je v českých podmínkách součástí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Co byste měl/měla umět a co se naučíte

 • Základní dovednost práce s osobním počítačem.
 • Základní orientace ve zbožíznalectví – potřebnou úroveň získáte při konkrétní katalogizaci.
 • Angličtina - alespoň pasivní znalost.
 • Naučíte se postupy a pravidla pro katalogizaci majetku podle standardů Kodifikačního systému NATO. Pomocníkem vám bude náš software MC CATALOGUE a samozřejmě zkušenější kolegové.
 • Při katalogizaci se budete dozvídat zajímavé informace o technice dodávané resortu obrany.
 • Budete mít možnost komunikace s vývojáři vašeho základního nástroje MC CATALOGUE. Naši vývojáři ocení přímou zpětnou vazbu od uživatele jimi vyvíjeného nástroje.

Proč vás práce v AURA bude bavit?

Práce a soukromí v rovnováze

Práce a soukromí v rovnováze

Budete mít čas na rodinu, své zájmy. Život přece není jen práce. Oceníte třeba pružnou pracovní dobu.

Přátelská atmosféra

Přátelská atmosféra

Zažijete pohodovou náladu, lidský přístup a týmové pojetí. Protože v takové atmosféře se pracuje nejlépe.

Společný rozvoj

Společný rozvoj

Vzájemně se obohatíme. Získáte naše know-how, nové zkušenosti, školení a my se rádi přiučíme od vás.

Ozvěte se nám

HR oddělení

T: +420 544 508 111 F: +420 544 508 112 aura@aura.cz

Můžete také použít formulář níže