Systémy pro vyhodnocování použití ZHN

Systémy pro vyhodnocování použití ZHN

Systémy pro vyhodnocování použití ZHN

Aura

Systémy pro vyhodnocování použití ZHN vyvinula společnost Bruhn NewTech.
AURA, s.r.o. je výhradním zástupcem společnosti Bruhn NewTech v Česku a na Slovensku.

Dozvědět se více o Bruhn NewTech

Přehled systémů

Přehled všech systémů pro vyhodnocení při ohrožení ZHN (zbraně hromadného ničení) a výbušným zařízením pro vojenské i civilní použití.

Aura

Vojenské použití

CBRN-Recon

CBRN-Recon

Řešení pro dohled nad CBRN senzory (CBRN Sensor Monitoring) s varováním a vyrozuměním. Hlavní funkcí systému je řízení senzorů a zařízení umístěných uvnitř i vně vozidla. Vozidlo může v rámci organizace plnit účely CBRN výhradně nebo částečně.

K systému CBRN-Recon lze připojit software pro varování a vyrozumění o CBRN ohroženích, který zlepšuje přehled o CBRN situaci. Tento software je možné rozšířit o moduly pro simulaci CBRN senzorů a výcvik varování a vyrozumění.

STÁHNOUT LETÁK
CBRN-ShipSafe

CBRN-ShipSafe

Integrované palubní řešení pro dohled nad CBRN senzory (CBRN Sensor Monitoring) s varováním a vyrozuměním. Hlavní funkcí systému je řízení senzorů a zařízení umístěných uvnitř i vně vojenských plavidel.

K systému CBRN-ShipSafe lze připojit software pro varování a vyrozumění o CBRN ohroženích, který zlepšuje přehled o CBRN situaci. Tento software je možné rozšířit o moduly pro simulaci CBRN senzorů a výcvik varování a vyrozumění.

STÁHNOUT LETÁK
HazKey®

HazKey®

Kompletní hardwarové a softwarové řešení pro monitorování a vyhodnocování jakéhokoliv CBRNe nebo HAZMAT incidentu. Systém lze nakonfigurovat tak, aby plnil různé role včetně posouzení CBRNe situace (CBRNe Scene Assessment) nebo monitorování stálého stavu.

HazKey® disponuje vlastním zdrojem energie a umožňuje přenos dat. V závislosti na druhu operace může být systém nasazen ve zpevněné konstrukci a používán samostatně nebo instalován do vozidla.

STÁHNOUT LETÁK
SCIM®

SCIM®

Zařízení, které umožňuje propojení s jakýmkoliv typem senzoru nebo zařízením a okamžitě upozorní jednoho nebo více uživatelů na kritický stav. SCIM® může být dodán jako modul se softwarem na předvídání (Hazard Prediction) nebo vyhodnocování (Hazard Management) nebezpečí.

Umí dekódovat data získaná ze senzorů a zařízení a poskytnout tyto informace k další analýze. Portfolio SCIM® bylo rozšířeno o rozhraní na řadu detektorů a zařízení a každým rokem jsou doplňována další.

STÁHNOUT LETÁK
CBRN-ForceSafe

CBRN-ForceSafe

Řešení pro ochranu a monitorování území (CBRN Area Protection and Monitoring) je kombinací softwarových aplikací a hardwarových komponent, které umožňují včasné varování a zajištění bezpečnosti klíčových aktiv umístěných v dané oblasti.

Jde o modulární řešení, které dává uživatelům možnost definovat své požadavky v závislosti na použité detekční technologii. Sestava nasazených senzorů může přenášet data s použitím různých komunikačních zařízení přímo do informačních center.

STÁHNOUT LETÁK
CBRN-CAX

CBRN-CAX

Tréninkový modul využívaný ve spojení se systémem CBRN-Analysis za účelem pravidelného výcviku a testů, které pomáhají operátorům udržovat si své dovednosti a znalosti systému CBRN-Analysis.

Nejnovější verze CBRN-Analysis obsahuje CAX Player, ukázkové cvičení, které uživatelům demonstruje různé funkce systému. Bruhn NewTech dodává pro CAX Player až 5 tréninkových cvičení ročně. Další alternativou je modul CBRN-CAX Planning, pomocí kterého si operátoři mohou naplánovat a vytvořit vlastní cvičení.

STÁHNOUT LETÁK
COI-Analysis

COI-Analysis

Systém, který vzešel ze spolupráce mezi Bruhn NewTech a holandskou společností TNO, lze používat buď samostatně nebo jako modul v rámci CBRN-Analysis.

S použitím COI-Analysis lze vypočítat pravděpodobnost ohrožení při zachycení rakety s nákladem ZHN. Software je možné používat i jako nástroj pro vyhodnocení možných následků na vojenský majetek a k varování potenciálně ohrožených oblastí prostřednictvím zpráv ve formátu CBRN, který je kompatibilní se sítěmi Link 16.

STÁHNOUT LETÁK

Civilní použití

HazKey®

HazKey®

Kompletní hardwarové a softwarové řešení pro monitorování a vyhodnocování jakéhokoliv CBRNe nebo HAZMAT incidentu.

Systém lze nakonfigurovat tak, aby plnil různé role včetně posouzení CBRNe situace (CBRNe Scene Assessment) nebo monitorování stálého stavu. HazKey® disponuje vlastním zdrojem energie a umožňuje přenos dat. V závislosti na druhu operace může být systém nasazen ve zpevněné konstrukci a používán samostatně nebo instalován do vozidla.

STÁHNOUT LETÁK
HazResponse®

HazResponse®

Software, který poskytuje velitelům komplexní řešení (Hazard Risk Management) pro plánování a přípravu reakce na CBRNe nebo HAZMAT incidenty.

Systém umožňuje operátorům provést podrobné vyhodnocení zranitelnosti prostředí, plánování postupu evakuačních operací a výběr možných dekontaminačních míst. HazResponse® nabízí možnost koordinace na všech úrovních i mezi jednotlivými složkami, což napomáhá k urychlení procesu rozhodování.

STÁHNOUT LETÁK
SCIM®

SCIM®

Zařízení, které umožňuje propojení s jakýmkoliv typem senzoru nebo zařízením a okamžitě upozorní jednoho nebo více uživatelů na kritický stav.

SCIM® může být dodán jako modul se softwarem na předvídání (Hazard Prediction) nebo vyhodnocování (Hazard Management) nebezpečí. Umí dekódovat data získaná ze senzorů a zařízení a poskytnout tyto informace k další analýze. Portfolio SCIM® bylo rozšířeno o rozhraní na řadu detektorů a zařízení a každým rokem jsou doplňována další.

STÁHNOUT LETÁK

Chcete vědět víc o softwaru a službách?

Můžete také použít formulář níže