Publi

Code_Creator_800x600

Publi vytvořila společnost Code Creator, s.r.o.
AURA, s.r.o. je obchodním zástupcem.

Další informace o Publi, včetně referencí a ukázek on-line knihoven naleznete na stránkách Publi.

Dozvědět se více o Code Creator, s.r.o.

Více než e-book

S Publi je snadné publikovat jakékoliv textové nebo multimediální dokumenty. Publi umožňuje vytvářet a řízeně sdílet jak celé knihovny, tak i jednotlivé dokumenty jako např. normy, směrnice, technickou dokumentaci, zákony, nařízení, periodika, knihy a další včetně kontroly nad jejich platností. Interaktivní checklisty pomáhají plnit jednotlivé úkony ve správném pořadí.

Ochrana informací je klíčová. Díky šifrovanému ukládání se proto dokumenty nedostanou do nepovolaných rukou. Publi je multiplatformní, veškeré publikace si lze přečíst na PC, tabletech či mobilních telefonech a to on-line i off-line.

macbook-577758_PUBLI_shadows-(1)

Funkce Publi

  • interaktivní dokumenty
  • řízené sdílení dokumentů
  • šifrované ukládání dokumentů
  • vytváření knihoven
  • vytváření checklistů
  • zvýraznění vybraných pasáží
  • vytváření poznámek
  • přehledné statistiky pomocí tabulek nebo grafů
  • výtahy z textu jedním kliknutím do předepsaného formátu pro citace s uvedením autora i díla
  • vytváření a generování testů znalostí
STÁHNOUT LETÁK

Strategické výhody Publi

Univerzální dostupnost – On/off-line, Android, iOS, Windows, MacOS

Univerzální dostupnost – On/off-line, Android, iOS, Windows, MacOS

Sdílení jednotlivých dokumentů i celých knihoven

Sdílení jednotlivých dokumentů i celých knihoven

Vysoká úroveň zabezpečení – dokumenty nelze stahovat či kopírovat

Vysoká úroveň zabezpečení – dokumenty nelze stahovat či kopírovat

Přizpůsobení dle potřeb zákazníka

Přizpůsobení dle potřeb zákazníka

Kompletní historie operací s dokumentem

Kompletní historie operací s dokumentem

Plná kontrola nad dostupností dokumentů

Plná kontrola nad dostupností dokumentů

Publi v číslech

Používá 400 000+ uživatelů ročně Používá 400 000+ uživatelů ročně
Systém prověřený u 40+ zákazníků, zavedený na 10 univerzitách Systém prověřený u 40+ zákazníků, zavedený na 10 univerzitách
Obsahuje 900+ dokumentů Obsahuje 900+ dokumentů
Publi v číslech

Chcete vědět více o našich systémech a službách?

Můžete také použít formulář níže