IS STAN

IS STAN

IS STAN

Systém a přehled ve standardech NATO

Naše moderní nástroje pro správu dokumentů obranné standardizace posilují interoperabilitu států a orgánů NATO. Díky zavedení procesu standardizace napříč Aliancí dochází k optimalizaci armádních zdrojů, přesnějším odhadům jejich budoucího využití a také k efektivní komunikaci mezi jednotlivými složkami a státy NATO. 

IS STAN poskytuje rezortu obrany taktickou výhodu díky posílení interní kooperace mezi jeho složkami a ulehčení spolupráce s dalšími členskými i nečlenskými zeměmi NATO. 

aura-books

Funkce IS STAN

 • tvorba a správa obranných standardů NATO i národních
 • přistupování a zavádění standardizačních dohod NATO  
 • schvalování standardizačních doporučení NATO
 • překlady standardizačních dokumentů
 • objednávky služeb v oblasti standardizace
 • předpověď budoucích nákladů na tvorbu a správu  obranných standardů
 • oznamování změn ve věstníku Ministerstva obrany a věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • snadné vyhledávání obranných standardů
 • možnost spravovat i vlastní národní standardy a normy
STÁHNOUT LETÁK

Strategické výhody IS STAN

Nejmodernější systém pro správu obranných standardů

Nejmodernější systém pro správu obranných standardů

Webová aplikace s plnohodnotným GUI

Webová aplikace s plnohodnotným GUI

Maximální úroveň zabezpečení

Maximální úroveň zabezpečení

Průběžný vývoj a aktualizace

Průběžný vývoj a aktualizace

Efektivita a kvalita práce

Efektivita a kvalita práce

Jednoduchá orientace ve standardech NATO

Jednoduchá orientace ve standardech NATO

IS STAN v číslech

Přes 178 000 instrukcí měnících obsah ročně Přes 178 000 instrukcí měnících obsah ročně
Více než 8 000 složek o jednotlivých obranných standardech Více než 8 000 složek o jednotlivých obranných standardech
Více než 60 000 dokumentů Více než 60 000 dokumentů
IS STAN v číslech

Služby pro IS STAN

Komunikujeme s uživateli a zajímáme se o jejich zkušenosti s používáním systému, které následně vedou k individuálním úpravám a rozvoji systému IS STAN. V pravidelných intervalech zlepšujeme funkce, které umožní ještě efektivnější práci.

flip

Komplexní podpora a údržba IS STAN

 • instalace systému
 • převod dat z jiných systémů 
 • konzultace a metodická podpora při provozu systému
 • monitoring provozovaného systému
 • školení lektorů a koncových uživatelů
 • školení administrátorů
 • podpora při upgradu provozního prostředí
 • integrace systému se souvisejícími IS
STÁHNOUT LETÁK

Chcete vědět více o našich systémech a službách?

Můžete také použít formulář níže