Na semináři vystoupili, mimo jiných, náměstek ministra obrany Mgr. Daniel Koštoval a prezident AOBP ČR RNDr. Jiří Hynek. Oba velmi otevřeně hovořili o aktuálních problémech a výhledech spolupráce českého obranného průmyslu s resortem obrany.

Se značnou odezvou se setkalo vystoupení generálního ředitele AURY Ing. Filipa Engelsmanna o spolupráci AURY s resortem obrany na strategickém projektu Informačního systému logistiky (ISL). Filip Engelsmann zdůraznil, že za úspěchem projektu ISL stojí těsná spolupráce odborníků AURY a resortu obrany.

Na semináři dále vystoupili představitelé České zbrojovky a.s., ERA a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s.