Po úvodním slovu prezidenta AOBP ČR RNDr. Jiřího Hynka vystoupil ministr obrany Martin Stropnický, který nastínil kroky, jež mají za cíl podpořit tuzemský obranný průmysl. Podpora domácích firem má podle něj probíhat na bázi důvěry, partnerství a spolupráce se členy AOBP ČR. Doslova uvedl: „Klíčové je si uvědomit, že naše spolupráce je podmíněna důvěrou jednoho v druhého. Společným jmenovatelem je obranyschopnost státu a při jejím zajišťování jsme partnery.“

V průběhu valné hromady byly rovněž projednány a schváleny změny v členské struktuře AOBP ČR.