NCS College pořádá již potřetí Univerzita obrany České republiky ve spolupráci s výborem NATO pro kodifikaci AC/135 a podporou NSPA a Národním kodifikačním úřadem ČR. Informační, organizační a lektorskou podporou opět zajišťovala brněnská společnost AURA. Hlavními lektory tohoto kurzu byli Thierry Vanden Dries, předseda AC/135, Adam Pustějovský z NSPA, Jeffrey Merrell z DLA DLIS a reprezentanti Univerzity obrany. Kurz pro manažery a logistiky velmi pozitivně ocenili všichni jeho účastníci – jak získané poznatky, tak jeho doplňující společenskou část. Rovněž moravské metropole Brno si u nich zasloužila velký obdiv.

Dne 5. září 2016 byl zahájen další navazující třítýdenní kurz NCS College 2016 – Kurz pro kodifikátory. V jeho rámci studenti rovněž navštíví Střediska logistiky ve Štěpánově a v Brně a Národní kodifikační úřad Česka v Praze.