Akce se účastnili zástupci 12 zemí světa a její důležitost byla podpořena účastí vysokých představitelů ministerstva obrany Malajsie. AURA zde přednesla prezentaci „Lessons Learned from Codification System Implementation“ ve které sdílela své bohaté zkušenosti získané při implementaci kodifikačního nástroje MC CATALOGUE v 16 zemích světa na pěti kontinentech. Zároveň se mohla pochlubit, že získala celosvětově prvenství v počtu zemí využívajících její kodifikační nástroj na úrovni národních kodifikačních úřadů. Prezentace vzbudila velký zájem nejen o kodifikační nástroj, ale také o související služby, které AURA nabízí.