Nejžádanější agenturou v loňském roce byla bezkonkurenčně KA AURY, která bezchybně zkatalogizovala přes 62 % všech položek materiálu vytvořením souborů povinných údajů ke katalogizaci (SPÚK) dodaných do resortu obrany a předala oddělení katalogizace majetku Úřadu obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti více než 80 % návrhů katalogizačních dat o výrobku (NKDV) z celkového počtu zpracovaného všemi agenturami.

Další setkání představitelů katalogizačních agentur certifikovaných v Česku se uskuteční v roce 2021 ve VTÚVM Slavičín.