Akce je organizována Fakultou vojenského leadershipu UO spolu s Národním kodifikačním úřadem České republiky. Hlavním partnerem letošní NCS College je již tradičně společnost AURA, která ji všestranně podporuje lektorsky, organizačním zajištěním a v neposlední řadě poskytnutím informačního systému MC CATALOGUE pro praktické procvičování kodifikace.