Kurz byl realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, projektu “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II” (POVEZ II). Do první části tohoto projektu byli zapojeni tři zaměstnanci společnosti. Finanční dotace byla poskytnuta z Evropského sociálního fondu ve výši 85% vynaložených nákladů.

Po absolvování kurzu vybraný zástupce společnosti AURA získal mezinárodně uznávaný certifikát na mezinárodní standard TOGAF verze 9.1. L 1 Foundation. Znalosti získané na tomto kurzu společnost AURA zužitkuje při poskytování služeb v oblasti návrhu a vývoje komplexních i specializovaných informačních systémů.

Na výše uvedený kurz následně plynule naváže kurz “ArchiMate 2.1. L1 Foundation”, který se bude konat ve druhé polovině listopadu v termínu 21. – 22. 11. 2016.