Shromáždění se konalo v Bratislavě, hlavním městě letošní předsedající země -  Slovenska. Velmi nás potěšila hojná účast a diskuse týkající se mnoha zajímavých témat současné i budoucí kodifikace. Velký dík patří slovenskému Kodifikačnímu úřadu, který setkání s vynikajícím programem zorganizoval.