Vydání Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 2/2021:
https://msline.seethebrand.com/issue/reviewcz-02-2021/

Článek AURA vyvíjí logistický informační systém nové generace:
https://msline.seethebrand.com/issue/reviewcz-02-2021/#p15