Na konferenci přednesl generální ředitel AURY Ing. Filip Engelsmann přednášku na téma “Vize a plány pro další rozvoj”, ve které ocenil oboustranně prospěšnou spolupráci firmy a resortu obrany. Zdůraznil, že stále nejvýznamnějším projektem AURY pro Ministerstvo obrany a Armádu ČR zůstává Informační systém logistiky, který byl do rutinního procesu zaveden již v roce 2000. Obdobně nejvyšší představitelé armádní logistiky vyjádřili AUŘE u příležitosti 30 let jejího trvání poděkování za její nezastupitelný dlouhodobý přínos logistické podpoře resortu obrany.