Početná delegace, vedená majitelem a generálním ředitelem firmy Ing. Filipem Engelsmannem zde představila národním a zahraničním partnerům novinky z oblasti krizové logistiky, správy životního cyklu materiálu a řízené distribuce dokumentů. Návštěvu veletrhu rovněž efektivně využila naše kodifikační agentura, která s desítkami stávajících i potenciálních vystavujících zákazníků – dodavatelů produktů do resortu obrany projednala klíčové momenty společné katalogizační spolupráce.