Mezi hlavními hosty byli ministr obrany ČR Lubomír Metnar, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a ředitel odboru průmyslové spolupráce Tomáš Kopečný. Tříčlennou delegaci AURY vedl její výkonný ředitel Zdeněk Buřival. Ministr obrany ve svém vystoupení mj. apeloval na postupné vybudování  “co nejsilnější domácí průmyslově-obranné základny”, k čemuž resort obrany přispěje obnovením sekce průmyslové spolupráce k 1. lednu 2020. Z pohledu naší firmy zajímavou byla informace o zřízení dvou nových akvizičních pracovišť na Generálním štábu AČR, která budou pracovat v oblastech informačních technologií a logistiky.