Doposud nevynechala ani jeden z ročníků brněnské parády. Na stánku jsme letos přivítali celou řadu reprezentantů vládních resortů, zejména z Ministerstva obrany Česka a Armády České republiky, a také představitelů domácích a zahraničních firem a institucí. AURA představila inovace  v rozvoji komplexního informačního systému pro podporu logistiky – LIS, s důrazem na katalogizační software MC CATALOGUE. Prezentovala rovněž nový informační systém Advokta pro advokátní kanceláře. Do soutěže ZLATÝ IDET 2019 se AURA přihlásila s Publi – multiplatformním softwarovým systémem pro publikování textových a multimediálních dokumentů, který byl představován konkrétním vystavovatelům i na jejich stáncích. Podobně pracovníci Kodifikační agentury AURY nabízeli katalogizační služby výrobcům a dodavatelům produkce do resortu obrany přímo na jejich veletržních pracovištích. Představitelé AURY se aktivně zúčastnili několika doprovodných konferencí a seminářů se zaměřením na obranné vyzbrojování a vojenskou logistiku.