Všichni účastníci ocenili perfektní organizaci a pohostinnost organizátora akce – Národní kodifikační úřad Maďarska, který v letošním roce vykonává funkci předsedy MCC UG. Jako obyčejně si účastníci zasedání vyměnili zkušenosti z užívání MC CATALOGUE a projednali jeho další rozvoj. Hlavní pozornost diskuse byla zaměřena na projekt mezinárodní výměny katalogizačních dat NATO Data Exchange Redesign Project (NDER). V roce 2019 bude MC CATALOGUE User Group předsedat Národní kodifikační úřad Švédska.