Akce se zúčastnila řada představitelů zastupitelských orgánů a reprezentantů státní správy a samosprávy: Radek Koten, předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR, z resortu obrany to byli Mgr. Daniel Koštoval, náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR, genmjr. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, MSc., Ph.D., ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany, z MZV ČR Ing. Kateřina Sequensová, ředitelka Odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a mnoho dalších. Naši společnost zastupoval její generální ředitel Ing. Filip Engelsmann. Z vystoupení prezidenta AOBP ČR RNDr. Jiřího Hynka jasně zazněl požadavek na zjednodušení obchodu s vojenským materiálem a odstranění obstrukcí vůči českým vývozcům ze strany zemí EU. Toto stanovisko sdíleli i další diskutující, mezi nimiž výrazně zaujalo vystoupení genmjr. Jaromíra Zůny věnované posílení logistické podpory veškerých činností naší armády. Náměstek ministryně obrany Daniel Koštoval opakovaně apeloval na posílení konstruktivního dialogu zástupců resortu obrany se členy AOBP ČR při realizaci Koncepce výstavby AČR.